Nieuwsbrief
Lees hier de laatste nieuwsbrief. Voor eerdere nieuwsbrieven zie ltcwingsblokker.nl/nieuwsbrief.

MijnKNLTB is vernieuwd
Lees hier meer.

Nieuw afhangbord
Sinds december 2017 hangt er een nieuw afhangbord op de club. Afhangen doe je, zoals je gewend was, nog steeds met je ledenpas. Binnen 20 seconden heb je een baan afgehangen. Bekijk de onderstaande video voor een korte uitleg. 

KNLTB Afhangbord from LISA Sports on Vimeo.

Nieuwe matten  - altijd vegen
De afgelopen jaren is vaak de vraag gesteld van wanneer moeten de baan geveegd moet worden. Maar ook de opmerking, dat er na het vegen geen resultaat zichtbaar was. De afspraak die toen is gemaakt, is dat de banen geveegd worden als het zand handdroog is.

Er zijn inmiddels nieuwe matten voor het vegen aangeschaft. Het voordeel van deze matten is dat het veegresultaat veel beter is. De onderhoudsploeg heeft gemerkt dat de banen er mooier bij liggen. Bovendien ligt er minder zand in de hoeken waar de matten hangen.

Om geen enkele twijfel over wel of niet vegen te laten bestaan moet er vanaf nu altijd geveegd worden.

Duurzaam
Het bestuur heeft met de firma Hommersen Solar de afspraak gemaakt dat zij een dertigtal zonnepanelen op de kantine van de Wings mag plaatsen. Uiteraard binnen een aantal afspraken. Bij Gemeente Drechterland ligt nu de aanvraag om dit te mogen uitvoeren. Hiermee zet de Wings een goede stap in het zelf opwekken van energie. De verwachting is dat het plaatsen van de zonnepanelen begin 2018 uitgevoerd zal worden.

Wateroverlast
Dit voorjaar heeft de Firma Wit uit Blokker groot onderhoud aan de banen uitgevoerd. Omdat we niet helemaal tevreden waren met de snelheid van “wegzakken” van het water bij zware buien is het hele drainagesysteem doorgespoten. Het bleek dat er een lichtmast precies door een drainagebuis was geplaatst.

Na het doortrekken van alle drains naar de spoorsloot en het doorspuiten van de drains is de afwatering nu goed.  De buien van >20 mm geven wel overlast maar het water is nu binnen een redelijke termijn weg. Een opmerking: Water mag niet weggeveegd worden van de banen omdat ook het zand dan weggeveegd wordt.  

Het probleem met de lichtmast is nog niet opgelost. Doordat de lichtmast bij baan drie door de drain gezet is, functioneert deze drain maar voor 2/3e. Het gedeelte onder baan drie en vier kan niet weg. Dit wordt opengegraven en er wordt een omleiding gelegd.