Clubblad


 

Vanaf deze plek kunt u de gehele Smash of de nieuwsbrief bekijken.
Voor de Smash heeft u het programma Adobe Reader nodig welke te downloaden is vanaf www.adobe.nl.

Nieuwsbrief augustus

2016 nr 1 jan  
2016 nr 2 mrt  
2016 nr 3 mei  
2016 nr 4 juli  
2016 nr 5 aug  
2016 nr 6 nov  
2017 nr 1 jan  
2017 nr 2 mei  

De smash van januari 2017 bevat stukken
voor de Algemene ledenvergadering.
Hieronder komt nog de financiële bijdrage.
Jaarcijfers 2016

Uitslag enquete Smash.pdf

 

 

 

Eindredactie   Ed van der Goes
Tel: 0229-503071
redactie@ltcwingsblokker.nl
     
Verspreiding
Advertenties
  Alie Sprukkelhorst
Tel: 0229-264131
aliesprukkelhorst@quicknet.nl

 

Inleveren Kopij
Per e-mail in Word of Excel.
Voor bijdragen gebruik
redactie@ltcwingsblokker.nl

Het clubblad Smash is in mei 2017 voor het laatst uitgebracht. Communicatie wordt vanaf deze datum gedaan via de nieuwsbrief, die leden over de mail ontvangen, of wordt rechtstreeks gedaan via de website.


De meest recente nieuwsbrief zal ook
op deze pagina beschikbaar komen.