Nieuwsbrieven

Vanaf deze plek kunt u de uitgebrachte nieuwsbrieven lezen.

Nieuwsbrieven 2019 en de bijlagen:
Nieuwsbrief januari 2019
Oliebollentoernooi 2019

Nieuwsbrief 2018
Nieuwsbrief december 
Bokbier 2018
Nieuwsbrief november
Nieuwsbrief oktober
Nieuwsbrief april
Nieuwsbrief maart

De laatste gedrukte clubbladen
vindt u hieronder:

2017 nr 1 jan  
2017 nr 2 mei  
Eindredactie   Ed van der Goes
Tel: 0229-503071
ltcwingsredactie@ziggo.nl
     
Redactie &
Advertenties
  Alie Sprukkelhorst
Tel: 0229-264131
aliesprukkelhorst@quicknet.nl

 

Inleveren Kopij
Per e-mail in Word of Excel.
erf.vdgoes@quicknet.nl

Het clubblad Smash is in mei 2017 voor het laatst uitgebracht (zie hiernaast). Communicatie wordt vanaf deze datum gedaan via nieuwsbrieven, die leden over de mail ontvangen.

Aanleveren bijdragen nieuwsbrief:
Uiterlijk:
25 jan
1 maart
29 maart
26 april
31 mei
28 juni
30 aug
27 sep
1 nov
29 nov
27 dec

Uitkomen nieuwsbrief :
het weekend na bovenstaande data