Algemene ledenvergadering (ALV) 2021

De Algemene ledenvergadering 2021 is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld tot augustus.

Datum: 24 augustus 2021
Tijdstip: 19:30 uur

Hieronder vind je de stukken voor de ALV
- agenda 
- notulen ALV 2020
- financieel jaarverslag 2020
- jaarverslagen commissies 2020
   - parkcommissie
   - jeugdcommissie
   - kantinecommissie
   - secretariaat
   - activiteitencommissie
   - bangertcommissie
   - dinsdagavondcommissie
   - jaarverslag redactie
   - jaarverslag ledenadministratie

Helaas is de input niet compleet. De volgende stukken ontbreken. 
   - jaarverslag sponsoring
   - jaarprogramma 2021 

Jaarrekening 2020 Wings.pdf notulen ALV 2020.pdf agenda ALV 2021.pdf Jaarverslagen 2020 Commissies.pdf
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 229 262 256

Tennisvereniging L.T.C. Wings - Blokker

Boekert 5
1696 AH Blokker