Algemene ledenvergadering (ALV) 2022

De Algemene ledenvergadering 2022 heeft plaatsgevonden op 24 mei jl. 

De stukken hebben we nu gesplitst op de website gezet.

Op de pagina ALV vindt u:

  • Financieel jaarverslag 2021
  • Jaarverslag Parkcommissie 2021
  • Jaarverslag Kantinecommissie 2021
  • Jaarverslag Activiteitencommissie 2021
  • Jaarverslag Jeugdcommissie 2021
  • Jaarverslag Bangertcommissie 2021
  • Jaarverslag Redactie 2021
  • Jaarverslag Ledenadministratie 2021
  • Notulen Algemene Ledenvergadering 2021

De statuten en reglementen hebben wij nu vermeld onder de pagina Statuten en Reglementen.