Algemene informatie kantine

De kantine is in eigen beheer van LTC Wings Blokker.

Openingstijden:

De openingstijden van de kantine zijn te vinden op mijn.knltb.club. Gedurende het zomerseizoen van april tot en met oktober is de kantine bijna dagelijks geopend. Gedurende het winterseizoen is de kantine alleen tijdens activiteiten geopend.

Kantinerooster:

Op mijn.knltb.club is het kantinerooster 2023 te vinden.

Kantinedienst:

Afkoop van 1 kantinedienst is mogelijk door overmaking van € 35,- naar bankrek.nr. NL82 RABO 0307 751643 t.n.v. LTC Wings-Blokker, onder vermelding van naam en adres.