Algemene informatie kantine

De kantine is in eigen beheer van LTC Wings Blokker.

Openingstijden:

De openingstijden van de kantine zijn te vinden op mijn.knltb.club. Gedurende het zomerseizoen van april tot en met oktober is de kantine bijna dagelijks geopend. Gedurende het winterseizoen is de kantine alleen tijdens activiteiten geopend.

Telefoonnummer kantine: 0229-262256

Kantinerooster:

Op mijn.knltb.club is het kantinerooster 2024 te vinden.

Kantinedienst:
Afkoop van 1 kantinedienst is mogelijk door overmaking van € 35,00 naar bankrekeningnummer NL 82 RABO 0307 7516 43 ten name van L.T.C. Wings Blokker onder vermelding van naam en adres.