Algemene informatie kantine

De kantine is in eigen beheer van LTC Wings Blokker.

Openingstijden:

De openingstijden van de kantine zijn te vinden op mijn.knltb.club. Op de dagen met een wit ‘vakje’ is er kantinedienst. Gedurende het zomerseizoen van april tot en met oktober is de kantine bijna dagelijks geopend. Gedurende het winterseizoen is de kantine alleen tijdens activiteiten geopend.

Kantinerooster:

Op mijn.knltb.club is het kantinerooster 2020 te vinden.

Kantinedienst:

Afkoop van 1 kantinedienst is mogelijk door overmaking van € 30,- naar bankrek.nr. NL53 RABO 0307 7206 40 t.n.v. kantinecommissie LTC Wings-Blokker, onder vermelding van naam en adres.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 229 262 256

Tennisvereniging L.T.C. Wings - Blokker

Boekert 5
1696 AH Blokker