Bestuur

Het bestuur vergadert regelmatig over allerlei actuele clubzaken.

Heeft u belangrijke zaken waarvan u vindt dat het bestuur zich daarover moet buigen dan kunt u dit melden bij de secretaris Loes Vorstenbosch,  [email protected].


Organisatiestructuur

Het bestuur bestaat uit acht leden en alle bestuursleden hebben een specifieke functie en bijbehorende functieomschrijving:

 • Voorzitter
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op algemene zaken binnen de vereniging, alsmede het vertegenwoordigen van de vereniging extern
   
 • Secretaris
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op secretariaat: notulen, jaarplanning, clubcontacten.
   
 • Penningmeester
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op financiën: financiële administratie, financiële rapportage, contacten bank, contracten, kascommissie en ledenadministratie.

 • Promotie
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op promotie: uitstraling park, reclame-uitingen zoals flyers, bebording,  kleding, ledenwerving en - behoud

 • Warm welkom
  Alle zaken die betrekking hebben op de ledenbehoud zoals het contact houden met nieuwe leden, aansluiting zoeken in vaste groepjes, organiseren van activiteiten voor nieuwe leden. 

 • Ledenadministratie
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op de administratie van huidige leden en nieuwe leden. 
   
 • Jeugd
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op jeugd en
  KNLTB-competities en jeugd.

 • Competitie
  Alle zaken die betrekking hebben op competitie.
   
 • Activiteiten
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op activiteiten 18+: wedstrijdcommissie, dinsdagavondcompetitie, seniorengroep, Bangertcommissie, WKGC-competitie.

 • Sponsoring
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op sponsoring. 
   
 • Park
  Alle werkzaamheden met betrekking tot accommodatie (= park: onderhoud accommodatie, groenploeg, groundsmen, afhangsysteem en andere ICT-zaken), alsmede afstemming met gemeente.
   
 • Kantine
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op kantine en bardiensten.