Bestuur

Het bestuur vergadert regelmatig over allerlei actuele clubzaken.

Heeft u belangrijke zaken waarvan u vindt dat het bestuur zich daarover moet buigen dan kunt u dit melden bij de secretaris Loes Vorstenbosch,  [email protected].


Organisatiestructuur

Het bestuur bestaat uit acht leden en alle bestuursleden hebben een specifieke functie en bijbehorende functieomschrijving:

 • Voorzitter
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op algemene zaken binnen de vereniging, alsmede het vertegenwoordigen van de vereniging extern
   
 • Secretaris
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op secretariaat: notulen, jaarplanning, clubcontacten.
   
 • Penningmeester
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op financiën: financiële administratie, financiële rapportage, contacten bank, contracten, kascommissie en ledenadministratie.
   
 • Bestuurslid Technische Zaken & Jeugd
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op Technische Zaken & Jeugd: trainers, de jeugd en KNLTB-competities senioren en jeugd.
   
 • Bestuurslid Activiteiten
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op Activiteiten 18+: wedstrijdcommissie, dinsdagavondcompetitie, seniorengroep, Bangertcommissie, vrijdagavond-Mixcompetitie, WKGC-competitie en ledenwerving en -behoud.
   
 • Bestuurslid Sponsoring & Communicatie
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op Communicatie: PR, sponsorcommissie, redactie Nieuwsbrief, de website en sociale media.
   
 • Bestuurslid Parkcommissie 
  Werkzaamheden met betrekking tot accommodatie (= park: onderhoud accommodatie, groenploeg, groundsmen, afhangsysteem en andere ICT-zaken), alsmede afstemming met gemeente.
   
 • Bestuurslid Kantine
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op kantine: kantinecommissie, interieurverzorgsters, vergunninghouders, bardiensten en sleuteladressen.