Verantwoord alcohol verkopen

Na het tennissen vinden vele clubleden en gasten het gezellig om onder het genot van een hapje en drankje nog even na te praten. Dit kan in ons clubhuis mede dankzij jullie inzet als barvrijwilliger.

Omdat wij alcohol schenken moet onze vereniging ervoor zorgen dat alle barvrijwilligers genoeg kennis hebben om op een goede manier om te kunnen gaan met o.a. alcohol misbruik, rijden onder invloed en het schenken van alcohol aan jongeren.

Hiervoor is door de KNLTB de IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) ontwikkeld. Iedere barvrijwilliger dient deze online instructie te volgen en het certificaat hiervoor te behalen!

Deze certificaten worden geregistreerd en in een map achter de bar bewaard zodat deze in geval van controle overgelegd kunnen worden.
Ga naar https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/om deze instructie te volgen

Denk er svp aan om een kopie van het certificaat te mailen naar: [email protected]