Nieuwsbrief

Vanaf deze plek kunt u de uitgebrachte nieuwsbrieven lezen.

Nieuwsbrief februari 2022

Extra nieuwsbrief februari nieuwe trainers

Nieuwsbrief maart 2022

Nieuwsbrief april 2022

Nieuwsbrief mei 2022


Inleveren Kopij

Per e-mail in Word of Excel.

[email protected]

Eindredactie: 

Ed van der Goes
Tel: 0229-503071

Aanleveren bijdragen nieuwsbrief uiterlijk

1 juni

Uitkomen van de nieuwsbrief is het weekend na bovenstaande data

6 juni

aanbod-knltb-voorjaarscompetitie-2022-noord-holland.pdf