Nieuwsbrief

Vanaf deze plek kunt u de uitgebrachte nieuwsbrieven lezen.

Nieuwsbrief December

 

Inleveren Kopij
Per e-mail in Word of Excel.

[email protected]

Eindredactie: 

Ed van der Goes
Tel: 0229-503071

Redactie & advertenties:

Alie Sprukkelhorst
Tel: 0229-264131

Aanleveren bijdragen nieuwsbrief uiterlijk:

29 nov
27 dec

Uitkomen van de nieuwsbrief is het weekend na bovenstaande data

Nieuwsbrief juli 2019.odt

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 229 262 256

Tennisvereniging L.T.C. Wings - Blokker

Boekert 5
1696 AH Blokker