Klaverjassen

Beste Kaartvrienden  

Als je de berichten mag geloven

Kunnen wij jullie haast beloven

Dat wij klaverjassen gaan

Zodra de lichten op groen staan.

Heel voorzichtig de agenda trekken

En vul maar in op de lege plekken  

19 nov, 17 dec, 4 febr en 4 maart  

Het klaverjassen staat op de kaart

Oktober moeten wij dit jaar even overslaan

Maar de andere 4 avonden zullen wij er staan

Onze trouwe achterban gaan wij altijd even bellen

Hoeveel er komen kunnen wij dan tellen

De inkomsten voor de avond zijn dan bekend

En wordt er gauw naar de Action gerend

Daar halen wij de meeste cadeautjes vandaan

Bij Deen kunnen wij voor wat lekkers gaan

Maar door de Corona is alles duurder geworden

Verhoging van jullie bijdrage is wellicht aan de orde

We zitten nu op €3,50 voor een avond vol plezier

Dat is niet veel, maar misschien worden het er €4.00

De knappe koppen die over de lock-down gaan

Zullen hopelijk gauw naast Rutte staan

En dan komt ongetwijfeld snel de dag

Dat een avondje klaverjassen weer mag.  

 

Hans en Marlies Bergman 06-53446029