Bestuur, kantine en VCL

 

Bestuur
Voorzitter Siebrand Konst [email protected]
Penningmeester Chris Karsten  
Secretaris Loes Vorstenbosch [email protected]
Activiteitencommissie Ad Olijhoek  
Jeugdcommissie Annemiek Dekker / Erica Schoenmaker  
Parkcommissie Wim van Hilten  
Sponsoring  Gerard Hoffer/
Hans Bergman
 
Kantinecommissie Ruud Deul  
Ledenadministratie Hanne Dijkhuis [email protected]
Communicatie Sandra Bruin [email protected]

 

Kantinecommissie
Planning bardienst Bep Karsten 0229-249376

 

Competitie
Verenigingscompetitieleider Anja Koen [email protected]

 

Warm welkomcomité
Saray Roos [email protected]
Yvonne Penning  

Bankrekening L.T.C. Wings - Blokker

NL82 RABO 0307 7516 43

Bankrekening Kantinecommissie
NL53 RABO 0307 7206 40