Procedure reserveren- afhangen banen.

27 januari 2022


Ons tennispark is aan twee kanten ingesloten door woningen. Aan de Oosterblokker en aan de Boekert. Om de overlast van de baan verlichting zo gering mogelijk te houden voor de bewoners , onze buren, heeft het bestuur overleg gehad met deze bewoners. Hierbij is de volgende procedure afgesproken, wat voor de bewoners prettig is en voor ons als vereniging goed uit te voeren hoe we banen gaan reserveren.

Wanneer u van huis uit gaat reserveren begin dan bij baan 1 en 2; daarna 3 en 4 en als laatste pas baan 5 en 6. In deze volgorde is ook de zwaarte van overlast. Het minste op baan 1-2 en het meeste op 5-6 Wat we moeten voorkomen -  en met deze afspraken hoeft dit ook niet meer, dat er wel op baan 5 en 6 gespeeld wordt en niet op de andere banen.

Nu zullen er best situaties zich voordoen dat b.v baan 1 en 2 om 20.00 uur al gereserveerd zijn en dat een groep spelers bewust baan 3 en 4  om 19.00 pakt van wege het afhangen. Wat we in ieder geval moeten voorkomen dat baan 1 en 2 leeg liggen en baan 5 en 6 bespeeld worden met de verlichting aan. Met wat goede wil kunnen we de overlast zoveel mogelijk beperken.

Nieuwscategorieën